120 Ton Toshiba

SOLD
Injection Molding, 100 Ton, Toshiba