385 Ton Sumitomo

SOLD
385 Ton, Sumitomo, Injection Molding Machine